1. Forsiden
  2.  » Indskoling
  3.  » Børnestavning

Børnestavning

En forståelse af både børnestavning og voksenstavning er vigtig i indskolingen.

D en første dag i skolen fortæller jeg eleverne om børnestavning kontra voksenstavning.

 

Fra anden dag i skolen lader jeg mine 1. klasser skrive "logbog" (eller måske snarere dagbog). En lille tegning og en beskrivelse af deres oplevelse af dagen. Det gør vi hver dag. De bruger de lyde, de kan høre og de bogstaver, de kender til at skrive ord.

Skriveundervisningen vil tage udgangspunkt i 2 forskellige måder at stave på:

1. Børnestavning og

2. Voksenstavning.

Børnestavningen fremmer elevernes skrivelyst. De skriver hver især ud fra egne forudsætninger. Den/de lyde, de vælger til at repræsentere et ord, er rigtig for dem. Næste gang de skal skrive samme ord, vælges måske en anden fremgangsmåde, fordi de nu kan høre flere lyde i ordet. Det, at det hele tiden er elevens egen proces der er i gang, at eleven hele tiden selv er aktiv, gør at udviklingen foregår på elevens præmisser og er styret af eleven selv. Staveudvikling og læseudvikling er gensidigt afhængige, følges ad, da elevens sikkerhed i afkodning af lyd-bogstav og af bogstav-lyd er to sider af samme sag. Alle selvstændige produkter fra elevernes hænder udføres i børnestavning: Logbøgerne, fri skrivning etc.

Voksenstavningen bruges på tavlen, på overhead, på alt hvad der hænges op i klassen af ordkort og værkstedsbeskrivelser fra voksen hånd. Voksenstavning ligger ligeledes til grund for gennemgangen af staveregler, enkel grammatik etc. Hver enkelt barn vil således tilegne sig viden om korrekt stavning i sit eget tempo, vil indarbejde den nye viden i sin stavning når hun/han er parat. Voksenstavning er desuden konsekvent grundlaget for arbejdet i ABC-læsebogen og tilhørende opgavebøger.

Marianne Borup.Designed by: Hans-Peter Ejler Larsen


Anbefal siden til en ven: