1. Forsiden
  2.  » Indskoling
  3.  » Evaluering

Evaluering

Børnenes indsats evalueres på forskellig vis i løbet af skoleåret – f.eks. via en portfolio–mappe.

I første og anden klasse har jeg evalueret med børnene hver gang en periode eller et emne var forbi, ved at børnene beskrev deres egen indsats i logbøgerne efter skiftende forlæg på tavlen fra mig. Sommetider skulle de evaluere deres sociale indsats, somme tider deres faglige indsats – eller begge dele. Desuden har elevsamtalerne også fungeret som evaluering sammen med hvert enkelt barn.

I anden klasse har vi blandt andet lavet følgende evaluering (i overens-stemmelse med vore erklærede sociale mål) med hvert enkelt barn efter en sporuge:

1. Hvad synes du om at være sammen med eleverne fra de andre klasser?
2. Kender du nogle i sporet, som du kan lege med (udover dem fra din egen klasse)?
3. Tør du godt spørge andre i sporet, om de vil lege?
4. Er du god til at lytte til andre?
5. Er du god til at vente på, at det bliver din tur?
6. Er du god til at hjælpe andre elever i værkstederne?


Og efter en årgangsuge på 2. årgang observerede lærerne om børnene:

  • Udviser arbejdsglæde ved samarbejde
  • Udviser åbenhed og tolerance ved nye arbejdsformer (rejser fx ikke tvivl om hvorfor, og hvorfor lige med den sammensætning af elever)
  • Tør stille spørgsmål
  • Tør sige sin mening
  • Tør bede om hjælp
  • Har øje for at hjælpe andre
  • Tør komme med forslag/tage initiativ
  • Søger hinanden på tværs af klasserne.

Dette som led i skolens bestræbelser for at lette overgangen mellem vores indskoling (0., 1. og 2. klasse) og mellemtrin.

Desuden har jeg købt bogen: Hverdagsevaluering, fra Kroghs Forlag. Den indeholder nogle rigtig gode evalueringsskemaer. I min 2. klasse brugte jeg skemaet om læringsforudsætninger i indskolingen som grundlag for elevsamtaler, og som middel til at vise forældrene, hvad børnene selv mener om deres opfyldelse af delelementerne i deres læringsforudsætninger (her: Interesse, Koncentration, Selvstændighed, Orden, Initiativ, Krav til egen indsats, Samarbejde og Forhold til andre). Børnene var selv med til skole/hjem-samtalerne og hørte forældrenes og mine kommentarer til børnenes udfyldte skemaer. Skemaerne fik de med hjem, i håb om at de vil studere dem sammen og snakke med børnene om deres indsats - hvad de selv kan og skal gøre for at være læringsparate og for at udvise medansvar for egne læreprocesser.

Børnene fremlagde selv deres portfoliomapper, som indeholdt de "værker", som de selv havde udvalgt. De havde nedskrevet en begrundelse for deres valg, som de læste op for forældrene.

Til efteråret vil jeg bruge Alineas "Det Gode Læseforløb" Kortlægning og Øvelser til at kortlægge børnenes læsefaglige udvikling løbende. Sammen med børnene vil jeg udfylde kortlægningsskemaet ca. hver 3. måned, og således sammen med børnene nøje følge deres fremskridt.

Når børnene kommer i 2. klasse, vil jeg udvide portfoliomappen til at indeholde en plan, som hver elev lægger sammen med teamets lærere, der beskriver de mål, eleven har sat for sig selv dét skoleår.

Og så vil jeg i øvrigt blive ved med at udvikle min egen "evalueringskultur", sammen med min teammakker og børnene.

Marianne Borup.Designed by: Hans-Peter Ejler Larsen


Anbefal siden til en ven: