1. Forsiden
  2.  » Indskoling
  3.  » Introduktion til indskolingen

Introduktion til indskolingen

Arbejdet som dansklærer i indskolingen er særdeles alsidigt.

E gentlig beskæftiger jeg mig "kun" med at lære børn at læse og skrive. Det alsidige kommer ind gennem MÅDEN, jeg vælger at tilbyde dem at lære det på...

Jeg tror på, at mange forskellige tilbud til børnene om læsning og skrivning er vejen til at få alle børn interesserede i at lære netop dét.

Interessen kan f.eks. fanges ved at undervisningen samles i emner, som ligger tæt på børnenes hverdag, eller som børnene alligevel selv beskæftiger sig med: Dyr, kroppen, mad, dinosaurer, halloween etc.

Min stave– og skriveundervisning tager udgangspunkt i børnestavning. Den første læsning i min klasse består hovedsagligt af tekster med lydrette ord. Børnenes læseudvikling og staveudvikling får således lov til at følges ad.

Gennem elevsamtaler følger jeg med i, hvordan eleverne selv synes, de klarer sig fagligt og socialt, og bruger disse som oplæg til samtaler med forældrene.

Børnenes indsats evalueres på forskellig vis i løbet af skoleåret – f.eks. via en portfolio–mappe.

Min egen faglige udvikling tager jeg hånd om ved at deltage i så mange kurser, som jeg overhovedet må for min arbejdsgiver...

Samarbejde med andre klasser er også en vigtig del af mit arbejde: Planlægningen sammen med kolleger, beskrivelsen af målene for vores samarbejde etc. fylder meget i en lærers arbejdsliv.

Disse punkter har jeg valgt at beskrive hver for sig, hvorfor de har hver en side.

Marianne Borup.Designed by: Hans-Peter Ejler Larsen


Anbefal siden til en ven: