1. Forsiden
  2.  » Læsevejleder
  3.  » Daglig vejledning

Daglig vejledning

På lærerværelset i frikvartererne bliver jeg ofte mødt med spørgsmål, som fordrer, at jeg ifører mig min læsevejlederkasket.

J eg bliver f.eks. spurgt om, hvad man kan gøre ved, at et barn i 1. klasse bytter om på b og d. Det er jo et ret kendt fænomen, og der findes derfor en hel underside på skolekom, der beskæftiger sig med dette. Vi finder ”Bibliotek” i danskkonferencen under ”Begynderuv. 1-3. klasse” og det ikon, der udelukkende indeholder guld til at arbejde med vokalforvekslinger såvel som konsonantforvekslinger. Jeg vejleder min kollega til at vælge det, hun vil arbejde med – f.eks. hænderne, der viser bogstaverne - og hænge det op i klassen, så børnene hele tiden kan søge den information, når de har brug for den.
Jeg har også selv lavet nogle bogstavspil med kapsler fra mælkekartoner som bogstaverne er skrevet på med sort permanent marker – blå kapsler til konsonanter og røde til vokaler. Børnene trækker bogstaver fra posen, og skal sige bogstavets navn højt. Når de har trukket f.eks. 5 blå og 5 røde, skal de prøve at forme ord. Børnene sidder sammen to og to, og kan således hjælpe hinanden med det, der evt. er svært, og med at huske strategien med at kigge på det, der er ophængt i klassen til at give hjælp. Nogle børn vil således træne bogstavgenkendelse og andre børn vil kun bruge aktiviteten til at stavetræne.
Jeg vejleder også kolleger, både fra min egen skole og fra andre skoler i kommunen, i brugen af mine værksteder. Jeg tager kollegaen med ind i klasseværelset, hvis det er efter skoletid, eller bringer materialet ind i lærerværelset, hvor evt. forbipasserende kolleger også kan få glæde af gennemgangen. Nogle gange er det ganske kort, andre gange mere udførligt – det afhænger af kollegaens behov.
LUS og SUS er også noget af det, jeg vejleder kolleger i brugen af. LæseUdviklingsSkema, fra bogen der hedder LUS, bruger jeg i min egen klasse. Jeg har fundet nogle rigtig gode foldere til både børn og forældre på skolekom, hvor der er en hel konference med LUS, under ledelse af Kirsten Kamstrup, som er medforfatter til den nye LUS-bog. LUS-folderen til børnene bruger jeg til at få et overblik over hvert enkelt barns læseudvikling med henblik på at tilrette undervisningen, så den bedst muligt kan komme rundt om børnenes individuelle behov, f.eks. i min værkstedsundervisning. Jeg vedhæfter ikke folderne her, men henviser til skolekom.
SkriveUdviklingsSkemaer og StaveUdviklingsSkemaer (SUS) er ligeledes en del af mit arbejde i klassen med at holde øje med, hvor langt børnene er. Jeg indsamler deres skrivehæfter, som vi så vidt muligt bruger hver dag til børnenes skrivetræning: De skal foreløbig skrive om dagen eller weekenden, der gik, og af og til om, hvad de har lært i dag. Disse hæfter med børnestavning er rigtig gode til at ”afsløre” hvor langt det enkelte barn er i sin skrive- og staveudvikling sammen med historier fra billedskabeloner.
Jeg har – ligeledes på skolekom, under specialuv. – fundet nogle billedskriveskabeloner, som jeg bruger i min klasse. Jeg skriver nogle af børnenes bøger ind på computer med ”voksenstavning”, printer og bruger dem som fælles læsebøger. Der er også mulighed for at indtale historierne på diktafon, hvis det at skrive er for overvældende for nogle af børnenes fortællelyst. Nogle af børnenes sætninger fra historierne i de fælles læsebøger, som de har skrevet, klipper jeg ud, og lader børnene samle dem igen. Dette for at øve med dem at gå fra helheden – teksten - ned i delelementerne – ordene - og tilbage igen.
Disse LUS, SUS og skriveskabeloner viser jeg også gerne mine kolleger – blandt andet ved læsekonferencen. Læsestrategier er også et vigtigt område for mig at introducere. AKEA-products har lavet en cd med rigtig gode materialer til direkte undervisning i læsestrategier. Den cd har jeg indkøbt til indskolingen og arbejder i øjeblikket på at få oversigter printet og lamineret til ophængning i klasserne. De har i øvrigt en rigtig god og inspirerende hjemmeside, som jeg varmt kan anbefale.

 

Marianne Borup.Designed by: Hans-Peter Ejler Larsen


Anbefal siden til en ven: