1. Forsiden
  2.  » Læsevejleder
  3.  » Inspirationsmøder

Inspirationsmøder

Min læsevejlederkollega fra mellemtrinnet og jeg vil invitere personalet fra 0.klasserne og 1. klassernes dansklærere til et fælles inspirationsmøde om skriftsprogsundervisning i de første klasser.

V i vil vise filmen fra Filmkompagniet om læseundervisning i en 0.klasse, reflektere sammen over, hvad vi så og evt. se den igen, hvor der tages notater med henblik på at få egne ideer frem, så alle kan bidrage til ”den gode læse- og skrive-undervisning” på en måde, der udspringer af egne behov, tanker og ideer – efter inspiration udefra, sådan at vi alle ved, hvad vi hver især brænder for og måske kan finde nogle fællesnævnere omkring, så der er grundlag for et godt samarbejde.
Jeg vil – hvis ikke andre gør det – bringe børnestavningen på banen, og spørge ind til hvordan de bruger det, eller kunne tænke sig at bruge det/få hjælp til at bruge det. Så kigger vi sammen på ”Få Fidus til læsning og skrivning i børnehaveklassen”, ”Gyserslottet” og runder måske også lige ”Bogslottet”.
Jeg vil også nævne, at værkstedsarbejde er en oplagt aktivitet og vise lidt fra mine værksteder om ”Lydrette Ord”.
Vi skal også planlægge, hvornår vi vil lave bogstavstest, og tale om ”Lus”. Eftermiddagen skal gerne munde ud i, at vi har overblik over, hvordan skriftsprogsindsatsen bliver i børnehaveklasserne efter jul – da starter læseprojektet i 0. klasserne.
Nuværende 1. klasses dansklærerne vil også nyde godt af filmen og materiale-kigningen i øvrigt, idet mange af de aktiviteter, der beskrives, meget gerne må indføres/videreføres i arbejdet i 1. klasserne. Og det er vigtigt, at vi indskolingsdansklærere har indblik i, hvordan 0.klasserne arbejder med læsning og skrivning – og samarbejde også omkring sociale mål (Trin for Trin f.eks.) - eftersom det er os, der skal videreføre og bygge ovenpå det, som børnene allerede kan og ved, når vi overtager dem. Det er ganske vist ikke de samme mennesker, der skal overtage til næste skoleår, men denne slags møde kunne meget vel blive en tradition – ligger nok bedst i maj/juni, når vi ved, hvem der bliver dansklærere i 1. klasse - således at alle dansklærere/0. klasses-voksne i indskolingen altid er klædt på til opgaven, fordi de har gjort det sammen.


 

Marianne Borup.Designed by: Hans-Peter Ejler Larsen


Anbefal siden til en ven: